Bussabagift | ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ

     “ของชำร่วย” เป็นสิ่งของที่นำมาให้เป็นของขวัญหรือบริจาคให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด งานแต่งงาน การศึกษาจบ หรือการเสียชีวิต ซึ่งสิ่งของชำร่วยจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละสังคม อาจเป็นสิ่งของที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่มีมูลค่าในการซื้อขายเลย

ตัวอย่างของของชำร่วยที่นิยมในวัฒนธรรมไทยได้แก่

     พวงหรีด: สัญลักษณ์ของความรักและความเคารพต่อผู้สำคัญ ส่วนมากใช้ในงานแต่งงานและงานศพ
     ทองโบราณ: เป็นของขวัญที่มีค่าสูงและส่วนมากจะนำไปแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีตำแหน่งสูง หรือใช้ในงานศพของผู้มีฐานะสูง
เสื้อผ้า: ส่วนมากใช้เป็นของชำร่วยในงานแต่งงาน โดยเลือกสีและแบบตามความชอบและความเหมาะสม
     หนังสือ: เป็นของชำร่วยที่ให้แก่บุคคลที่สำคัญและมีความรู้ อาจเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต หรือหนังสือเรียนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ

ของชำร่วยงานฌาปนกิจ

     การเลือกของชำร่วยงานฌาปนกิจจะขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพความเป็นไปได้ของผู้รับของชำร่วย โดยทั่วไปแล้ว ของชำร่วยงานฌาปนกิจจะต้องไม่มีความคิดเห็นทางการเมืองหรือศาสนา และไม่เป็นของที่มีค่าต่ำหรือไม่เหมาะสมกับบริบทของงานฌาปนกิจ

     ตัวอย่างของของชำร่วยงานฌาปนกิจที่เหมาะสมได้แก่ อาหารสำหรับเด็กที่ยากจน หนังสือเรียนรู้สำหรับเด็ก อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ เครื่องเล่นเด็ก เครื่องเขียน หรืออุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น

     อย่างไรก็ตาม การเลือกของชำร่วยงานฌาปนกิจควรคำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสมของของชำร่วยด้วย โดยคำนึงถึงบริบทและสภาพความเป็นไปได้ของผู้รับของชำร่วยเป็นหลัก การเลือกของชำร่วยที่เหมาะสมจะทำให้ผู้รับของชำร่วยรู้สึกดีและได้รับประโยชน์จากของชำร่วยนั้นๆ อย่างเต็มที่ในการใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง

ของชำร่วยงานศพ

     “ของชำร่วยงานศพ” เป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการประกอบพิธีการศพในหลายวัฒนธรรม โดยมักจะเป็นของขวัญหรือบริจาคให้กับญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตเพื่อแสดงความเสียใจและความเคารพต่อผู้เสียชีวิต ส่วนมากจะเป็นของที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงตามศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน เช่น

     ดอกไม้: สัญลักษณ์ของความรักและความเสียใจในการเสียชีวิต เช่น ดอกกุหลาบสีดำหรือดอกบัวขาวในศาสนาคริสต์ และดอกไม้ชนิดต่างๆ ในวัฒนธรรมไทย

     เครื่องประดับ: เช่น กำไลหรือเพชร ในวัฒนธรรมไทย

     เงิน: เป็นการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือญาติของผู้เสียชีวิตที่จะต้องใช้จ่ายในการจัดการศพ

โดยทั่วไปแล้ว “ของชำร่วยงานศพ” จะขึ้นอยู่กับศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ดังนั้นการเลือกใช้ของชำร่วยในงานศพนั้นจะต้องพิจารณาเนื้อหาและประเพณีของศาสนาและวัฒนธรรมนั้นๆ อย่างละเอียดก่อน

*****Bussabagift ร้านจำหน่าย ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ของชำร่วยงานศพ ที่นิยมที่สุดในตอนนี้ ทางเรามีของจำหน่ายที่หลากหลายมากคุณภาพรับรองว่าท่านได้รับของชำร่วยไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Bussabagift | ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ

“สินค้าและบริการของเราผลิตอย่างสมเกียรติ สมฐานะ สมศักดิ์ศรี ของเจ้าภาพผู้จัดงาน.”

| สั่งเช้า ส่งบ่าย ติดป้ายชื่อฟรีทุกชิ้น |

 บุษบา ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ

1775/14 เกษตรเรสสิเดนท์ อาคารอี ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ

โทร : 081-533-0669, 02-561-1335  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105561117873

สินค้าของเรา

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ที่เปิดขวดสีทอง ฟรีป้ายชื่อ 

ราคา 14 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาดมหงส์คู่

ราคา 30 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาดมสมุนไพร หงส์ไทย ห่อถุงผ้าแก้วสีดำ ติดป้ายชื่อ

ราคา 45 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วกาแฟร้อน แพ็คกล่องสีทอง

ราคา 22 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาดมสมุนไพร หงส์ไทย แพคกล่อง พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 47 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาดมหงส์คู่

ราคา 30 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาหม่อง เขียว เหลือง แพคกล่อง

ราคา 22 บาท ราคา 19 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาดมหงส์คู่

ราคา 30 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาดมสมุนไพร หงส์ไทย ห่อถุงผ้าแก้วสีดำ ติดป้ายชื่อ

ราคา 45 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วกาแฟร้อน แพ็คกล่องสีทอง

ราคา 22 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาดมสมุนไพร หงส์ไทย แพคกล่อง พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 47 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาดมหงส์คู่

ราคา 30 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ กระเป๋าใส่เหรียญ

ราคา 11.5 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ข้าวหอมมะลิ 1 กก. พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 55 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ขวดน้ำ

ราคา 45 บาท ราคา 42 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ร่มกันยูวี แพคกล่อง พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 85 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถุงผ้าร่ม 

ราคา 30 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ พระเครื่อง

ราคา 19 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ กรรไกรตัดเล็บ**เปิดขวดได้   แพ็คซองใส ติดโบว์ทอง คาดป้ายชื่อ

 

ราคา 17 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาพาราเซตตามอล

ราคา 59 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ไฟฉาย ห่อถุงผ้าแก้ว

ราคา 57 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถ้วยข้าว ลายดอกไม้สีน้ำเงินขาว

ราคา 37 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ชุดถ้วยสองที่

ราคา 125 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ช้อนส้อม แพ็คกล่อง

ราคา 19 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ช้อนขนม ช้อนกาแฟ

ราคา 13 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ดอกไม้จันทร์ ช่อประธาน

ราคา 129 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ดอกไม้จันทน์

ราคา 600 บาท/ ห่อ 50 ชิ้น

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ปากกาเงินทอง แพ็คกล่องไม้

ราคา 18 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ทรงปากแตร ลายดอกไม้ แพ็คกลมสีครีม

ราคา 37 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ของชำร่วยงานศพ แก้วน้ำทรงคลาสสิค

ราคา 22 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ พิมเสนน้ำ ตราถ้วยทอง 

ราคา 30 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ โถข้าว ลายคราม ห่อผ้าสีเงิน พร้อมโบว์และป้ายชื่อ

ราคา 175 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วลายไก่ พร้อมจานรอง แพ็คซองใส ติดป้ายชื่อ

ราคา 29 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ดอกไม้จันทน์

ราคา 400 บาท

ซื้อ 1 แถม 1 

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ชุดถ้วย 2 ที่ + ตะเกียบ พร้อมกล่องบ็อกเซ็ต

ราคา 125 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วกาแฟ 

ราคา 57 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ กล่องอาหาร Super lock

ราคา 59 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วกาแฟ + ช้อน แพ็คกล่อง พร้อมป้ายชื่อ 

 ราคา 35 บาท  ราคา 32 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถุงผ้าร่ม แบบหนา ใบใหญ่ ลายสวย

ราคา 49 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ สเปย์แอลกอฮอล์ ตลับใหญ่ 50ml เพิ่มความคุมค่า และใหญ่ขึ้น ดีไซค์สวยขึ้น

ราคา 37 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วสกรีน แพ็คกล่อง ผูกโบว์

ราคา 57 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ กระเป๋าใส่เหรียญ

ราคา 16 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถุงผ้าสปันบอล ลดโลกร้อน สีดำ

ราคา 19 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ กระเป๋าใส่เหรียญ

ราคา 16 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถุงผ้า พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 18 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วชาลายดอกไม้ ห่อผ้าสีทอง พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 26 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ สเปย์แอลกอฮอล์

ราคา 20 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ พิมเสนน้ำ ฝาพลอย

ราคา 19 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ เซทสมุดสวดมนต์ พร้อมสเปย์แอลกอฮอล์ แพ็คถุงผ้าแก้วสีครีม ติดโบว์ทรายเงิน

ราคา 42 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วกาแฟร้อน ใส่กล่อง พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 19 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถุงผ้าสีดำลายขาว ผูกโบว์พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 19 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วกาแฟลายดอกไม้

ราคา 37 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถุงผ้าสปันบอล ลดโลกร้อน สีดำ

ราคา 30 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ เซท หนังสือธรรมะ + สเปรย์แอลกอฮอล์ + พิมเสนน้ำ

ราคา 65 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถุงผ้า พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 45 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ไฟฉาย

ราคา 53 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ผ้าเช็ดผมขนแกะ คาดริบบิ้นพร้อมป้ายชื่อ

ราคา 35 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถุงผ้าลดโลกร้อน

ราคา 18 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ สเปย์แอลกอฮอล์ + ถุงผ้าดำลายจุด

ราคา 45 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วเป๊ก แพ็คถุงผ้าแก้ว ติดโบว์และป้ายชื่อ

ราคา 16 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ขวดน้ำ

ราคา 39 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ หนังสือสวดมนต์

ราคา 28 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาดมโป๊ยเซียน แพ็คถุงผ้าแก้ว พร้อมสติ้กเกอร์

ราคา 29 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาดมสมุนไพร

ราคา 19 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ลูกอมด้ายแดงแจกงานศพ 

2 เม็ด ราคา 5 บาท

3 เม็ด ราคา 7 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาหม่อง ตราถ้วยทอง

ราคา 22 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถ้วยลายดอกไม้แพ็คกล่อง

ราคา 65 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วชา แพ็กกล่อง พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 28 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ น้ำมันโอสถทิพย์

ราคา 35 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ โถข้าวลายคราม ขนาด5นิ้ว ห่อผ้าทองโบว์ดำ-ทรายเงิน

ราคา 150 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาหม่องน้ำ เซียงเพียวอิ๊ว

ราคา 37 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ สเปย์ แอลกอฮอล์ 75% 50มิลลิลิตร พร้อมป้ายชื่อ แพ็คถุงใส

ราคา 37 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาหม่องเซียงเพียวอิ้ว

ราคา 32 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ร่มพับ3ตอนคละสี งานดี งานคุณภาพคะ

ราคา 69 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ชุดถ้วย 4 ใบ พร้อมกล่องบ็อกเซ็ต 

ราคา 170 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ขวดน้ำ

ราคา 39 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ สเปย์แอลกอฮอล์ + ถุงผ้าดำลายจุด

ราคา 45 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ยาหม่องเขียว ขวดแก้ว แพ็คถุงแก้ว ติดป้ายชื่อ

ราคา 19 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ สมุดสวดมนต์ สวยน่าอ่าน

ราคา 28 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ผ้าขนแกะ

ราคา 39 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ สเปย์แอลกอฮอล์

ราคา 20 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แมสKF94 + สเปรย์ 20ml

ราคา 40 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ กระเป๋าใส่เหรียญ 

ราคา 19 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วกาแฟ ลายดอกไม้

ราคา 37 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ เซทถ้วย2ที่ คละลาย พร้อมกล่องคราฟมีหูหิ้ว ผูกโบว์ดำ

ราคา 120 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แมสKF94 ติดป้ายชื่อ เลือกสีได้ มีสีขาวและ สีดำ แพ็คถุงผ้าแก้วสีครีม

ราคา 25 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถุงผ้าลดโลกร้อน ผ้าร่ม  ใช้ประโยชน์ได้จริง

ราคา 49 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วกาแฟ ทรงปากแตร ลายดอกไม้ แพ็คกลมสีดำ

ราคา 37 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ สเปรย์แอลกอฮอล์ 75%

ราคา 42 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ น้ำมันโอสถทิพย์ แพ็คถุงผ้าแก้วสีครีม ติดโบว์ พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 35 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถ้วยข้าว ลายดอกไม้สีน้ำเงินขาว

ราคา 37 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ร่ม

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ร่มพับ3ตอน งานดี งานคุณภาพ

ราคา 95 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ถุงผ้าร่ม แพ็คซองใส พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 30 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ สมุดสวดมนต์

ราคา 25 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ จานpremium ขนาด7.5นิ้ว แพ็คกล่อง2สี สีขาวและสีน้ำตาล

ราคา 80 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วกาแฟใสพร้อมจานรอง

ราคา 45 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ พัดหลุยส์ สเปน

ราคา 27 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ สเปย์แอลกอฮอล์

ราคา 17 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ปากกาเงินทอง แพ็คซองใส 

ราคา 9.5 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ มพับคละสี พร้อมถุงผ้าแก้วลายไทย พร้อมป้ายชื่อ

ราคา 95 บาท ราคา 75 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แก้วกาแฟโบราณ

ราคา 35 บาท

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ เซทสมุดสวดมนต์ พร้อมสเปย์แอลกอฮอล์ แพ็คถุงผ้าแก้ว ติดโบว์ทรายเงิน

ราคา 62 บาท